Členská schůze ZKO Česká Lípa Slovanka

14.11.2013 19:46

Dne 19.1.2014 se uskuteční členská schůze našeho ZKO. Těšíme se na Vaši hojnou účast, pozvánka bude zaslána v průběhu měsíce prosince.